Kiinteistö-Tahkola Oy:n asiakastietokanta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Kiinteistö-Tahkola Oy

 • Helsinki, Y-tunnus 1986686-7
 • Tampere, Y-tunnus 2154961-7
 • Jyväskylä, Y-tunnus 2779140-4
 • Oulu, Y-tunnus 0503505-0
 • Kuusamo ja Rovaniemi, Y-tunnus 2028097-8

Lumijoentie 1
90400 Oulu

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Tero Tahkola
puhelin 0207 480 251
tero.tahkola@kiinteistotahkola.fi

Rekisterin nimi

Kiinteistö-Tahkola Oy:n asiakastietokanta

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen
ja markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden käyttämispäivä, palvelun myyjätiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tapahtumatiedot
 • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
 • Vuokralaisen taloudelliset tiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista varten

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Kiinteistö-Tahkola Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Kiinteistö-Tahkola Oy:n tiloissa, joissa tietoja käsitellään ja säilytetään, voi liikkua vain tietojen käyttämiseen oikeutettu henkilökunta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kiinteistö-Tahkola Oy
Tero Tahkola
Lumijoentie 1
90400 Oulu

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa:

Lumijoentie 1
90400 Oulu

Me huolehdimme .

kiinteistotahkola_logo_2015_vaaka.png

Y-tunnus: 1986686-7,Itälahdenkatu 15-17, 2krs
00210 Helsinki, Rekisteriseloste